Legislație

C.A.R. Avantaj Financiar funcționează în baza următoarelor legi:

 1.  Legea nr. 246/18.07.2005 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile;
 2.  Legea nr. 93/2009 privind Instituțiile Financiare Nebancare;
 3.  Legea nr. 122/1996 republicată, privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaților și al uniunilor acestora;
 4.  Legea nr. 266/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;
 5.  Legea nr. 82/24.12.1991 republicată, a contabilității;
 6.  Legea nr. 333/2003 republicată, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
 7.  Legea nr. 571/22.12.2003 actualizată, Cod fiscal;
 8.  Legea nr. 53/24.01.2003 republicată, Codul muncii;
 9.  OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori;
 10.  Prevederile statutului C.A.R.;
 11. Alte prevederi legale și decizii interne referitoare la activitatea C.A.R.

Casele de Ajutor Reciproc la nivel International

Consiliul Mondial al Uniunilor de Credit (WOCCU) este organizația de vârf la nivel internațional care reprezintă uniunile de credit. Își are sediul în Madison, Wisconsin, SUA și se ocupă cu dezvoltarea și promovarea cooperativelor de credit și a altor instituții financiare cooperatiste din întreaga lume. Pentru mai multe informații, puteți accesa pagina oficială a WOCCU.

În Europa, Rețeaua Europeană a Uniunilor de Credit (ENCU) se ocupă cu reprezentarea uniunilor de credit și a asociațiilor acestora la nivel european. ENCU lucrează pentru a promova și a proteja interesele uniunilor de credit și este vocea principală a acestora în dialogul cu instituțiile europene. Pentru mai multe detalii, puteți vizita pagina oficială a ENCU.

Este important de reținut că aceste Casele de Ajutor Reciproc (C.A.R.) sunt un fenomen global, cu reguli și legi specifice în fiecare țară. Acestea oferă servicii financiare membrilor lor și sunt bazate pe principii de cooperare, reciprocitate și ajutorare mutuală.

Aflați mai multe informații despre beneficiile de a fi membru al C.A.R-ului Avantaj Financiar. Vă așteptăm pentru a economisi cu un randament excelent sau pentru împrumuturi rapide.