C.A.R.

C.A.R. Avantaj Financiar este o casă de ajutor reciproc deschisă – permite oamenilor să se înscrie, fără condiția de a face parte dintr-o anumită instituție.

Ca membru al C.A.R. Avantaj Financiar

Ce este un C.A.R.?

Casele de Ajutor Reciproc (C.A.R.-uri) sunt asociații fară scop patrimonial, non-profit. Conform Legii 93/2009, C.A.R.-urile sunt instituții financiare nebancare, aflate în registrul de evidență al BNR.

Scopul C.A.R. este sprijinirea întrajutorării financiare a membrilor săi, prin economisire și acordarea de împrumuturi.

Casele de Ajutor Reciproc au o istorie îndelungată în România. Ele apar la sfarșitul secolului al XIX-lea, iar în perioada comunistă toate instituțiile de economisire și creditare au fost transformate în Case de Ajutor Reciproc, subordonate sindicatelor. De aceea C.A.R.-urile sunt percepute și astăzi ca organizații închise, care funcționează pe lângă anumite instituții.

După 1990, C.A.R.-urile au rămas populare. Azi activează aproape 1 400 de astfel de asociații în țară. Legislația curentă permite o activitate deschisă și modernă de economisire și de creditare.   

Informații esențiale despre Casele de Ajutor Reciproc din România

Istoric și apariție al Caselor de Ajutor Reciproc

Casele de Ajutor Reciproc (CAR) sunt organizații de economii și împrumut reciproc cu un istoric semnificativ în România, având rădăcini în secolul XIX. Conceptul de CAR este strâns legat de cooperativism, o mișcare internațională ce vizează autonomia și ajutorul reciproc între membrii unei comunități.

Primul CAR din România a apărut la Sibiu în 1864, înființat de Ioan Mirescu. El a introdus acest concept după modelul similar din Germania, cu scopul de a ajuta meseriașii săi să își dezvolte afacerile. În perioada interbelică, CAR au fost promovate pentru a ajuta clasa de mijloc să se dezvolte economic.

C.A.R-urile în Perioada Comunistă

În perioada comunistă, funcționarea CAR s-a modificat semnificativ. Ele au fost desființate în 1948, după instaurarea regimului comunist, fiind ulterior reînființate în 1950 sub controlul strict al statului. CAR au devenit o extensie a sistemului bancar de stat, rolul lor fiind de colectare a economiilor mici și oferirea de împrumuturi mici pentru nevoi personale. 

Funcționarea Curentă

După 1989, CAR au început să revină la principiile lor fundamentale. Ele sunt organizații non-profit, auto-guvernate de membrii lor, care contribuie la fondul comun și pot beneficia de împrumuturi din acest fond. Profitul generat este redistribuit membrilor sub formă de dobândă la economiile lor.

Avantajele C.A.R-urilor comparativ cu Băncile

Principalul avantaj al CAR față de băncile comerciale este rata dobânzii superioară la depozite, precum și accesul mai ușor la împrumuturi pentru membrii săi. De asemenea, în general CAR-urile nu au o structură complexă de taxe și comisioane. În plus, membrii CAR beneficiază de un tratament mai personalizat și flexibil, adaptat nevoilor lor specifice.

Reglementare de către BNR

CAR sunt reglementate și supravegheate de Banca Națională a României (BNR), fiind considerate Instituții Financiare Nebancare.  Puteți consulta pe siteul BNR Registrul de Evidență a Instituțiilor Financiare Nebancare.

Siguranța Banilor Depuși în CAR

Banii depuși în CAR sunt considerați siguri, datorită reglementărilor stricte impuse, existenței unor comisii de cenzor și a unor metode de control intern și extern. Cel mai important, capitalurile ce provin din fondurile sociale are membrilor C.A.R-urilor sunt distribuite în împrumuturi către ceilalți membri. În plus, la fel ca băncile, CAR trebuie să se conformeze legilor privind spălarea banilor și finanțarea terorismului, ceea ce adaugă un alt nivel de siguranță pentru membrii săi.

Ajutor pentru Comunitate și Membri

CAR joacă un rol vital în ajutorarea comunităților locale și a membrilor săi. Ele promovează economisirea și responsabilitatea financiară, oferind în același timp acces la credite pentru cei care s-ar putea să nu fie eligibili pentru împrumuturi bancare. Prin natura lor cooperativă, CAR pot contribui la dezvoltarea economică locală, sprijinind persoanele fizice și încurajând economiile.

Împrumuturile CAR și Rata de Îndatorare

CAR pot oferi împrumuturi la o rată a îndatorării superioară limitelor stabilite de BNR. Acest lucru este posibil deoarece CAR nu sunt supuse acelorași restricții ca băncile în ceea ce privește creditarea. În plus, datorită naturii lor de organizații non-profit, CAR pot oferi membrilor deponenți  rate ale dobânzii mai mari decât cele ale băncilor.

Casele de Ajutor Reciproc din România sunt organizații cu o istorie lungă și o contribuție semnificativă la economia locală. Ele oferă un serviciu financiar alternativ, care combină avantajele unei bănci cu flexibilitatea și accesibilitatea unei cooperative. Prin facilitarea accesului la credite și promovarea economisirii, CAR continuă să joace un rol important în dezvoltarea economică a României.

Avantajele Fiscale ale Economisirii în C.A.R.

Depunerea banilor într-un CAR prezintă avantaje fiscale semnificative. În primul rând, dobânzile primite de la CAR nu sunt impozitate conform Codului Fiscal – așadar zero taxe. Câștigurile din dobânzile primite de la băncile comerciale sunt supuse impozitării, reducând venitul final al celui care economisește.


Diversificarea Profilului de Risc prin economisirea la C.A.R

Diversificarea profilului de risc este esențială în gestionarea eficientă a economiilor. A avea bani în diferite forme de economisire – cum ar fi conturi bancare, investiții în acțiuni sau obligațiuni, fonduri mutuale și CAR – poate minimiza riscul și maximiza rentabilitatea. În cazul unei scăderi de valoare a uneia dintre investiții, pierderea poate fi compensată de performanța pozitivă a celorlalte.

CAR pot juca un rol important în diversificarea profilului de risc. În primul rând, ele oferă un randament relativ stabil și sigur, spre deosebire de investițiile în acțiuni sau obligațiuni care pot fi volatile. În al doilea rând, depunerile în CAR sunt în general mai puțin afectate de fluctuațiile economice, deoarece ele sunt mai puțin legate de piețele financiare globale.

Diversificarea cu CAR trebuie realizată în cadrul unei strategii de investiții echilibrate. În funcție de toleranța la risc și obiectivele financiare, o parte a economiilor poate fi plasată în CAR pentru a beneficia de ratele de dobândă competitive și de stabilitatea lor. Restul economiilor pot fi investite în instrumente financiare cu un nivel mai mare de risc și de rentabilitate, cum ar fi acțiunile sau obligațiunile. De notat ca pentru sume mari C.A.R. Avantaj Financiar oferă o rată a dobânzii ce depășește semnificativ titlurile de stat, instrumentul financiar netaxabil cel mai popular.

Utilizarea Dobânzii din Fondul Social ca Anuitate

Dobânda acumulată în Fondul Social poate fi folosită ca o sursă de venit regulată, similar cu o anuitate. După ce fondurile sunt depuse și încep să genereze dobândă, această dobândă poate fi retrasă lunar, lăsând principalul neschimbat. Acest lucru înseamnă că ai un flux constant de venit fără a diminua suma de bani depusă inițial.

Această strategie poate fi extrem de utilă pentru cei care caută o sursă stabilă de venit, cum ar fi pensionarii sau cei care nu lucrează full-time. În plus, folosirea dobânzii ca anuitate poate fi o modalitate eficientă de a gestiona inflația, deoarece ratele dobânzii oferite de CAR pot fi adesea mai mari decât rata inflației.